top of page
SFP logo.jpg

Miasta zrównoważonej żywności (SFC) to sieć partnerstw międzysektorowych w miastach, gminach i powiatach, które wykorzystują żywność jako środek do wprowadzania pozytywnych zmian in all_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_aspekty zdrowej i zrównoważonej żywności. Łącząc się, aby osiągnąć naszeSFC Bronze Awardoznacza, że jako gmina pracujemy wspólnie nad poprawą naszego zdrowia i poziomu zrównoważonego rozwoju.​

Sześć kluczowych zagadnień:

  1. Promowanie zdrowej i zrównoważonej żywności w społeczeństwie;

  2. Walka z ubóstwem żywności, złym stanem zdrowia związanym z dietą i dostępem do przystępnej cenowo zdrowej żywności;

  3. Budowanie społecznościowej wiedzy, umiejętności, zasobów i projektów dotyczących żywności;

  4. Promowanie dynamicznej i zróżnicowanej zrównoważonej gospodarki żywnościowej;

  5. Przekształcenie cateringu i zaopatrzenia w żywność;

  6. Zmniejszenie ilości odpadów i ślad ekologiczny systemu żywnościowego

bottom of page